Levenstestament

Vertrouwen en Toezicht

campagne financiele criminlateit thuis

Als anderen uw belangen behartigen, kunt u wel côntrole houden

Voor het geval u zelf niet meer alles kunt doen, is het goed vast te leggen wie uw belangen mag behartigen en belsissingen mag nemen. Daarmee houdt u echter geen contrôle over hoe uw belangen worden behartigd. De ervaring leert, dat iedereen er een eigen sausje over gooit, goed bedoeld of met het eigen belnag op de voorgrond.

In een regie-dokument legt u niet alleen vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als u dit zelf niet meer kunt, voor kortere of langere tijd. U legt vooral ook vast hoe u wilt dat dit gebeurt. Dat kan zijn op de manier zoals u het zelf deed, maar u kunt er ook voor kiezen de ander het naar eigen inzicht te laten doen. Belangrijk zijn enkele algemene aanwijzingen hoe u wilt dat er met uw geld, uw vermogen, uw huis, sieraden etc. zal worden omgegaan. En hoe er met u zal worden omgegaan. De thuiszorg kan bijvoorbeeld flink betuttelen en daar is niet iedereen van gediend. Bent u gewend aan het eind van de middag een borreltje te nemen met kaasstengels, bitterballen of een loempiaatje? Schrijf dat op. Een kleinigheid waar u later veel plezier van kunt hebben.

Als u het feitelijk handelen zelf niet meer kunt, kunt u er zo voor zorgen dat het nog steeds wel op uw manier gebeurt. Daarbij is vertrouwen alleen niet genoeg. Zorg altijd voor toezicht! De professionele adviseur zal proberen u ervan te overtuigen dat er een betrouwbare stichting is die toezicht kan houden. Trap er niet in. Zorg voor onafhankelijk toezicht.

Leg uw wensen vast bij een notaris, ook al kost dat geld. Bereid dit gesprek voor met uw levenspartner, uw kinderen, een goede vriend of vriendin. Maar laat deze mensen alleen uw raadgever of overlegpartner zijn. Leg uw wensen en vragen vast als deze mensen weg zijn. Als de stukken klaar zijn, kunt u een gesprek organiseren met de mensen die een rol gaan spelen. Hier vindt u een puntenlijst met zaken die belnagrijk kunnen zijn.

Puntenlijst voor Regiewensen | Beroepsorganisatie notarissen