Informatieve website over dienstverlening in estate planning en nalatenschapsbegeleiding.

Estate planning, nalatenschapsbegeleiding of financiële planning is in Nederland in de 1990er jaren binnen de bank- en verzekeringswereld ingevoerd als nieuwe tak van dienstverlening. Door strenger wordende regulering op andere gebieden moesten nieuwe verdienmogelijkheden worden gevonden.

levenstestament opstellen advies FFP financieel planner
Advisering opstellen levenstestament

levenstestament

Een levenstestament is een hoogstpersoonlijk document. Hier kan worden vastgelegd wat de wensen zijn in het geval men niet in staat is alle normale dagelijkse handelingen zelf te verrichten en er kunnen volmachten in worden opgenomen. Rondom het levenstestament zijn beroepsgroepen ontstaan, adviseurs en volmachthouders. Een adviestraject wordt vaak aangeboden met het achterliggende belang van de adviseur, door de geadviseerde in het levenstestament als volmachthouder te worden opgenomen, of als toezichthouder.

We vonden een voorbeeld waar een (FFP gecertificeerde) adviseur op de website aanbiedt levensexecuteur EN toezichthouder te worden.


FFP keurmerk & certificaat

In Nederland zijn ruim 3.500 professionele financieel dienstverleners aangesloten bij de Stichting Federatie Financieel Planners, FFP. Deze mensen voeren achter hun naam vaak de afkorting FFP, op websites is vaak een logo vermeld ‘FFP-keurmerk’.

Volgens de FFP website is een FFP adviseur verplicht objectief te blijven. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en advieskantoren communiceren dat ook zo aan klanten en potentiële opdrachtgevers. Helaas is er feitelijk niets dat een FFP financieel planner tot onafhankelijkheid in de advisering verplicht. Geen wet- of regelgeving en ook geen bepaling in de zelf opgestelde gedragscode.

Moeilijk te bevatten dat het wel op de website staat:

FFP financieel planner heeft geen verplichting objectief te zijn

Het CFP Keurmerk uit de V.S.

CFP Keurmerk

In Nederland wordt door financieel adviseurs gebruik gemaakt van het CFP-keurmerk. Dit is een keurmerk afkomstig uit de V.S., waar andere regels gelden voor financiële advisering. In de V.S. is het bijvoorbeeld niet toegestaan dienstverlening ‘advisering’ te noemen, als je niet onafhankelijk bent. Een FFP-adviseur is per definitie niet onafhankelijk. Het is een raadsel hoe dat te combineren is met het certificaat CFP.

verdienmodel testament

Buiten het notariaat staat sindsdien een groeiend leger aan dienstverleners klaar u te ondersteunen bij de vormgeving van uw testament. Waar persoonlijke advisering en opstellen van de akte bij een notaris voor een eenvoudig samengesteld vermogen vanaf circa € 850 mogelijk is, rekenen de financieel dienstverleners aanzienlijk meer. Een adviestraject estate planning of nalatenschapsbegeleiding begint in de regel bij circa € 1.500 waar dan nog de kosten bijkomen van de notaris voor het maken van de akte. In een uitzending van het TV-programma Radar worden een paar gevallen bij één aanbieder belicht, eenzelfde methode wordt standaard bij veel adviseurs gevolgd.

Banken, verzekeraars, uitvaartondernemers, goede doelen, fondsenwervers, financieel advieskantoren, ZZP-ers, de waaier is breed. Wat ze bieden? Life Style Planning, nalatenschapsplanning, nalatenschapsbegeleiding, ontzorgen, verbinden, coaching, executele …


Advisering door een specialist – wat is een erfrecht specialist

Federatie Efrecht Specialisten FES . keurmerk

Als je leest dat iemand erfrechtspecialist is, denk je toch minstens aan een opleiding op HBO-niveau. De Federatie Erfrecht Specialisten stelt geen opleidingseisen, biedt alleen een examen aan. Daarvoor kun je slagen als je vijf dagen cursus hebt gevolgd. Een beetje verwarrend, vinden we. Erfrecht is een specialisatie binnen de juridische universitaire studie, dat leer je niet in een paar dagen.

Er is zijn geen beroepsregels, het bestuur (één persoon) borgt de kwaliteit. Hoe je als consument verhaal kunt halen bij dit bestuurslid, als er iets is mis gegaan, wordt niet uit de doeken gedaan.


Wet- en regelgeving rond estate planning in Nederland

Wet- en regelgeving voor estate planning in Nederland

Het begrip estate planning komt uit de engelse taal. In landen met een angelsaksisch rechtssysteem is dit begrip juridisch ingekaderd, er geldt jurisprudentie, wet- en regelgeving en advisering is het terrein van advocaten en notarissen. In Nederland is het begrip in de 1980er jaren ingevoerd bij banken en verzekeraars, maar losgekoppeld van het juridisch kader. Een ieder kan adviseren zonder aan bijzondere wet- of regelgeving te zijn gebonden. Vanzelfsprekend geldt Nederlands recht, maar er zijn geen beroepseisen zijn bijvoorbeeld kwaliteit, kundigheid, objectiviteit of onafhankelijkheid.
Nederland is Estate-Planning Wild-West

In In België is in 2012 besloten regels voor de markt op te stellen, wat resulteerde in een aanvulling op de Wet Toezicht Financiële Sector en Financiële Diensten. Financieel Planners in België mogen sindsdien beroepsmatig alleen adviseren met een vergunning.


Onafhankelijke uitstraling? Richt een vereniging of stichting op!

VOFP . VELEX . EXEC . ELCX . Nabestaandenzorg

”De afgelopen decennia is een nieuw beroepsveld ontstaan dat een testament of levenstestament als verdienmodel begrijpt”

Ontzorgen, ondersteunen, afwikkelen.

Meldt u aan en ontvang maandelijkse updates in uw mailbox